Search
Search
Menu
  1. Home
  2. Covid-19
  3. Members
  4. Jobs
  5. Events
  6. Good Practice
  7. EQA
  8. News
  9. Help

Current Vacancies

Current Job Vacancies on the IOL Jobsite

 

Outdoor Instructor, Teacher, Leader Jobs

Management, Leadership Jobs

Apprenticeship, Trainee, Instructor Scheme Jobs

FE/HE Lecturer, Researcher Jobs

Self Employed, Freelance Jobs

Catering, Hospitality, Grounds Jobs

Administration, Sales, Customer Service Jobs

Overseas Jobs

Volunteer Opportunities and Jobs

 

Join the Institute

Join the Institute

 

Working Outdoors

Working in Outdoor Learning

 

Being Professional

The Outdoor Professional

 

Cover Provider

Activities Industry Mutual

 

 

Please select a job category

All Jobs

Health and Wellbeing Officer/Swyddog Iechyd a Lles - The Outdoor Partnership (North Wales) - £30,000 pa

Health and Wellbeing Officer

The Outdoor Partnership

 

Salary: £30,000 pa (3-year contract)

The Outdoor Partnership, established in 2005, is a multi-award winning charity in North Wales inspiring local people to become involved in outdoor activities through participation, education, volunteering, and employment.

The Charity is seeking to recruit a dynamic, professional and highly skilled individual to expand the charity’s ‘social prescribing’ programmes to all other regions in Wales and share good practice and knowledge with additional participating regions in the UK.

The Post holder will work closely with key partners including Welsh Government, Health Boards, Local Authorities, Housing Associations and National Parks to improve the health and wellbeing of the residents of Wales improving access to the outdoors in a sustainable and responsible way.

For a job description and person specification please visit www.outdoorpartnership.co.uk

To apply please send in a letter of application and your CV to Tracey Evans, Chief Executive Officer via email tracey.evans@outdoorpartnership.co.uk

Closing date: Mid-day on the 15th October 2020

Interview date: Interviews will be held virtually (date and time TBC).

Details download

--------------------

Swyddog Iechyd a Lles

Cyflog: £30,000 y flwyddyn (Cytundeb o 3 blynedd)

 

Mae'r Bartneriaeth Awyr Agored, a sefydlwyd yng Ngogledd Cymru yn 2005, yn elusen effeithiol a mawr ei pharch sy’n annog pobl leol i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored drwy gynnig addysg, cyfleoedd i wirfoddoli a gwaith iddyn nhw.

 

Mae’r elusen yn awyddus i recriwtio unigolyn proffesiynol, dynamig a medrus iawn i ehangu rhaglenni ‘rhagnodi cymdeithasol’ yr elusen i bob rhanbarth arall yng Nghymru a rhannu ymarfer da a gwybodaeth gyda rhanbarthau eraill o fewn y DU.

 

Bydd deiliad y swydd yn cydweithio’n agos â phartneriaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Byrddau Iechyd, Awdurdodau Lleol, Cymdeithasau Tai a Pharciau Cenedlaethol i wella iechyd a lles trigolion Cymru gan wella mynediad i'r awyr agored mewn ffordd gynaliadwy a chyfrifol.

 

Am ddisgrifiad swydd a manyleb person ymwelwch â www.partneriaeth-awyr-agored.co.uk

 

I ymgeisio, gyrrwch lythyr cais a’ch CV i Tracey Evans, Prif Weithredwr, neu drwy e-bost, tracey.evans@outdoorpartnership.co.uk.

 

Dyddiad Cau: Hanner dydd, Hydref 15fed 2020

Dyddiad Cyfweld: Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar-lein (dyddiad ac amser i’w gadarnhau).

Cymraeg Details download

Closing Date:

15/10/2020


Back To List

Membership

Join as an organisational member to boost your voice, accredit your course(s) and get free job and event listings

Join as an individual member to be part of the outdoor community in your local area and access professional accreditation

Join Now

 

Job Adverts

How to place Job Adverts

 

Communities

 

 

 

Warwick Mill Business Centre, Warwick Bridge, Carlisle, Cumbria, CA4 8RR

+44 (0)1228 564580
Email

 

 

What we collect and why

Name, Email Address, Phone Number (optional). Only if you provide it to us in order to contact you or to use our services.

Your Privacy

Who we share with

We will never sell your personal data to 3rd parties. We may share your personal data with our suppliers in order to provide our online and member services to you.

Copyright 2020 Institute for Outdoor Learning Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top